ЦСОП-Перник
гр. Перник, п.к.2308, кв.”Църква”
ул.”Димитър Благоев” №147<

Тел: 076/699164; 0879297768 -Директор;
076/670002-Счетоводство

E-mail:csop_pernik@abv.bg


Свържете се с нас: 076/699164