Персонал:


1.Вела Александрова Стоянова-директор
2 Катя Ангелова Петрова – логопед
3. Теодора Георгиева Котупанова-психолог
4. Наталия Валериева Илиева-ст.учител
5. Любка Костадинова Илиева ст.учител
6. Анета Владимирова Величкова
7. Анелия Станкова Михайлова Михайлова- ст.учител
8. Маргарита Горанова Деянска-учител
9. .Елена Борисова Григорова- ст.учител
10. Иван Борисов Тодоров –учител
11. Даниела Василева Цикловска-учител
12. Константин Милчов Сотиров – ст.възпитател
13. Соня Такова Рибарова– ст.възпитател
14. Стойчо Станимиров Георгиев-портиер
15. Румяна Борисова Маркова хигиенист
16. Райна Станиславова Гюрова- хигиенист
17. Георги Славянов Димитров- шофьор автобус
18.Росица Василева Кирова-гл.счетоводител
19.Мария Асенова Спасова-ЗАС
20.Елза Стефанова Тодорова-домакин стол
21.Виолета Венкова Стоилова-гл.готвач

Свържете се с нас: 076/699164