Дарители:


„ПИЛКО” ЕООД Разград
„Сами”- М гр.Перник
Лоре Колер-Австрия
Кабелна телевизия”Кракра”-гр.Перник

Свържете се с нас: 076/699164